submenu

Gemeenschapscentra in tijden van corona - 04/05/2020

Gesloten tot nader order

De cultuursector was half maart een van de eerste die op eigen initiatief maatregelen nam tegen het oprukkende coronavirus. Sindsdien volgen ook de gemeenschapscentra van de zes faciliteitengemeenten de richtlijnen van de overheid.

Alle gemeenschapscentra in de Rand zijn sinds 13 maart gesloten voor het publiek. Op het moment van dit schrijven wist nog niemand of en wanneer ze dit seizoen nog open zouden gaan. Wat betekenen de maatregelen op korte termijn voor publiek, personeel en artiesten? Stefaan Gunst, adjunct- algemeen directeur en hoofd gemeen- schapscentra van vzw ‘de Rand’: ‘In de eerste week hadden we in onze centra nog telefonische permanentie van een onthaalmedewerker die vragen van het publiek kon beantwoorden. Maar dat is snel opgedroogd. Zodra de Nationale Veiligheidsraad besliste dat er zo veel mogelijk ingezet moest worden op telewerk, hebben we onze mensen van thuis uit laten werken. Voor het publiek is de meest recente informatie over hun gemeenschapscentrum altijd te vinden op de website. En als er dan toch nog vragen zijn, kunnen die via het algemene e-mailadres worden gesteld.’

Niet van vandaag op morgen

Zolang de crisis duurt, blijft ‘de Rand’ voor de werking van de centra voortgaan op de richtlijnen die uitgevaardigd worden door de overheid via de Nationale Veiligheidsraad, het nationaal crisiscentrum en eventueel ook de lokale besturen. Dat wil zeggen dat voorlopig alle eigen activiteiten en het gebruik van de lokalen door externe verenigingen en organisaties al zeker zijn geannuleerd tot 3 mei.

Gunst: ‘Wij anticiperen in de mate van het mogelijke op wijzigingen van de situatie, maar wij zullen de termijn van de maatregelen zeker niet op eigen initiatief inkorten of uitbreiden. Als onze centra op een bepaald moment terug open mogen, zullen we natuurlijk ook pas op dat moment kunnen toelaten dat mensen de lokalen huren en gebruiken. Vermoedelijk zullen zij dat ook niet van vandaag op morgen beslissen.’

Voorstellingen verplaatsen

Het grootste praktische gevolg van de maatregelen is dat er voor alle activiteiten en voorstellingen die nu zijn geannuleerd een oplossing moet worden gevonden. ‘In eerste instantie bekijken we of we die evenementen op een later tijdstip kunnen laten plaatsvinden. Omdat de gemeenschapscentra over het algemeen kleinere instellingen zijn, met een aanbod dat goed gespreid zit over het hele seizoen, hebben we daar nog wat ruimte. Als we kunnen verplaatsen, blijven de verkochte tickets uiteraard geldig. Voor toeschou- wers die op dat nieuwe moment niet kunnen, of voor voorstellingen waar we geen nieuwe datum voor kunnen vinden, betalen we de tickets terug. Mensen kunnen ons ook melden dat ze geen terugbetaling willen. We bekijken dan hoe we die inkomsten kunnen schenken aan de artiesten die sowieso kosten en moeite hebben gestoken in de geannu- leerde en de verplaatste voorstellingen. Wat we op een ruimer Vlaams niveau ook aan het bekijken zijn, is wat we kunnen doen met de start van de ticket- en abonnementenverkoop voor volgend seizoen. Die valt traditioneel eind mei, begin juni, maar het is de vraag of de centra dan al toegankelijk zullen zijn en of mensen met hun hoofd bij het volgende seizoen zullen zijn.’

Omdat veel voorstellingen verplaatst kunnen worden, valt de economische schade op dat vlak nog mee, maar de gemeenschapscentra lijden natuurlijk wel verlies op de huurinkomsten. Gunst: ‘Die zijn voor onze centra een belangrijke factor omdat de lokalen druk bezocht en gebruikt worden door verenigingen en organisaties van binnen en buiten de gemeenten. We hebben in onze centra ook vijf cafés die allemaal op basis van een concessiecontract werken. Omdat zij direct getroffen zijn door de sluiting hebben we een maand concessiever- goeding kwijtgescholden.’

Tijdelijk werkloos

Wat het eigen personeel betreft kon tijdens de eerste veertien dagen van de ‘lockdown light’ nog veel worden  opgelost met telewerk en het opnemen van vakantiedagen. ‘We hebben de organisatie nu wel aangemeld voor technische werkloosheid om in aan- merking te komen voor dat noodfonds’, zegt Gunst. ‘Sinds 1 april zijn ook poetsmedewerkers en technici tijdelijk werkloos. De organisatie zorgt voor een bijpassing bij die uitkering. We proberen zo veel mogelijk zorg te dragen voor onze personeelsleden. De onthaalmede- werkers – medewerkers administratie en communicatie – gaan halftijds in technische werkloosheid en blijven halftijds aan de slag met telewerk omdat er nog een aantal zaken in de steigers staan zoals het voorbereiden van volgend seizoen, de teksten voor brochures, de digitale communicatie over de toestand en de nazorg bij de verplaatsingen en annule- ringen. Onze gemeenschapscentra zijn voor deze kwesties ook in permanent overleg met de andere culturele centra uit de Rand.’

 

Tekst: Michaël Bellon
Uit: Buurten mei 2020