submenu

Projectoproep oefenkansen Nederlands voor kinderen - 15/05/2020

vzw ‘de Rand’ als ondersteunende partner voor lokale besturen

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) doet een projectoproep naar lokale besturen om deze zomer en de volgende twee schooljaren taalstimulerende vrijetijdsinitiatieven te organiseren voor kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is.

De minister richt zich tot lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en organisaties met ervaring op het vlak van taalstimulering Nederlands uit de vrijetijdssector (sport, cultuur, jeugdwerk, STEM in de vrije tijd,…), onderwijs én na- en buitenschoolse opvanginitiatieven met de bedoeling de krachten te bundelen en samen een aanvraag in te dienen.

Via deze projectoproep wil hij tijdens vrijetijdsactiviteiten (vakantiestages, naschoolse opvang, sport, theater, speelpleinwerking …) inzetten op taalstimulering om het Nederlands van kinderen met een andere thuistaal te versterken. In de oproep gaat bijzondere aandacht naar regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de Vlaamse Rand.

Vzw ‘de Rand’ wil lokale besturen die een projectaanvraag indienen ondersteunen. We zetten graag onze expertise op het vlak van taalstimulering Nederlands in de vrije tijd in: ondersteuning bij de organisatie van activiteiten, ontwikkelen van materialen, methodiekontwikkeling, ondersteunen van jeugd- en sportverenigingen … Het betrekken van een partner met expertise is 1 van de criteria in de projectoproep. Samen werken we een aanbod op maat van jouw gemeente uit of versterken en verdiepen we bestaande initiatieven.

 

Bekijk hier de projectoproep en het aanvraagformulier.

Wij bundelen alvast enkele nuttige tips voor begeleiders van taalstimulerende vrijetijdsactiviteiten voor kinderen.

 

Wil je graag een beroep doen op ondersteuning van vzw ‘de Rand’? Neem contact op!

Bernadette Vriamont

bernadette.vriamont@derand.be