submenu

Op bezoek in de bib van Rode - 09/09/2020

‘Een warme ontmoetingsplek’

Onze tocht langs de Molenbeek brengt ons deze maand in de Rodense bibliotheek. Eddy Van Caeneghem, Sofie Mordyck, Naomi Niels en Brent Swalus vertellen waarom ze de bezoekers elke dag met veel plezier van een portie leesvoer voorzien.

Wat is voor jullie het mooiste aan de job?

Brent Swalus: ‘Het werk in de bibliotheek is heel gevarieerd. Ik zit niet de hele tijd naar een computerscherm te staren, maar heb ook contact met de bezoekers. Als ik mensen kan helpen, is mijn dag geslaagd. Voor mij voelt dit niet aan als werk, het is meer een hobby.’

Sofie Mordyck: ‘Dat geldt ook voor mij. Ik werkte destijds bij een grote multinational, maar zag in 2010 dat de bib nieuwe medewerkers zocht. Ik ben altijd een bibliotheekganger geweest. De omgeving sprak me dus meteen aan. In die tien jaar ben ik nog geen enkele dag tegen mijn zin naar de bib gereden. Je wordt ook een publiek figuur. Als je ergens naartoe gaat, zijn er altijd mensen die je herkennen van uit de bibliotheek.’

Eddy Van Caeneghem: ‘We komen bovendien in contact met de nieuwste boeken, dat is altijd interessant. Daarnaast vormen we een hecht team. Dat is belangrijk, want je spendeert tenslotte een groot deel van de dag op je werk.’

Naomi Niels: ‘Het voordeel van met zo’n kleine ploeg te werken, is dat iedereen alles moet kunnen. In grotere bibliotheken met meer personeel moeten medewerkers vaak specifieke vaste taken uitvoeren. Ik ben blij dat hier zo veel afwisseling is. Als ik hele dagen alleen maar boeken zou moeten kaften, zou ik dat bijzonder afstompend vinden.’

Eddy: ‘Wij kaften onze boeken trouwens nog allemaal zelf. De meeste andere bibliotheken kopen ze kastklaar. Dan zijn ze gekaft als ze aankomen.’

Brent: ‘Dat heeft als voordeel dat je elk boek ook effectief in je handen hebt gehad. Als iemand een bepaald boek komt vragen, weet je perfect waar dat staat.’

Hoe ziet jullie publiek eruit?

Eddy: ‘We zijn open van maandag tot en met zondag. Sommige mensen springen elke dag binnen om de krant te lezen. Voor hen is de bibliotheek een tweede thuis. Ze komen niet alleen om te lezen, maar ook om een babbeltje te slaan.’

Sofie: ‘De drempel is hier heel laag, dat proberen we bewust zo te houden. We vinden het belangrijk dat de bib een warme ontmoetingsplek is. De meeste bibliotheken evolueren naar een zelfscanbalie. In Rode is dat niet het geval en ons publiek weet dat te appreciëren.’

Naomi: ‘Eigenlijk zijn er twee soorten bezoekers: de lezers in de leeszaal en de mensen die komen om boeken te lenen. We hebben een publiek dat onze catalogus van nieuwigheden op de voet volgt. Die lezers staan aan de deur te trappelen om als eerste de nieuwe boeken uit te kunnen lenen.’

Sofie: ‘Daarnaast heeft de bibliotheek ook een maatschappelijke functie. Mensen komen langs om papieren te kopiëren of te printen. Soms zijn het asielzoekers die bezig zijn met hun asielaanvraag, soms mensen die gaan solliciteren en een cv moeten opstellen. In zulke gevallen helpen we regelmatig om alle documenten correct in te vullen of een zo volledig mogelijk cv op te stellen.’

Lezen jullie zelf graag?

Naomi: ‘Ik heb niet één specifiek favoriet boek, ik lees vrijwel alles graag. Ik wil gewoon graag weten waarom andere mensen een bepaald boek of genre leuk vinden. Veeleer uit nieuwsgierigheid dus.’

Sofie: ‘Ik ben ook een alleslezer. Al heb ik wel gemerkt dat mijn voorkeur vooral uitgaat naar strips en graphic novels. Als team vullen we elkaar goed aan, want iedereen heeft andere interesses en voorkeuren.’

Eddy: ‘Zelfs in de regio weten ze al dat Sofie de specialiste is in strips voor volwassenen. Bij mij ligt de focus vooral op wetenschap en geschiedenis.’

Brent: ‘Ik ben meer voor strips en dvd’s.’

Wordt er minder gelezen dan vroeger?

Sofie: ‘Ik durf niet zeggen dat de jeugd minder leest dan vroeger, maar ze lezen wel op een andere manier. Ze hebben nu ook hun smartphone waarop ze krantenartikels lezen. Misschien komen ze  minder vaak boeken lenen, maar ze lezen tegelijk wel andere dingen. Ook strips zijn bijzonder populair.’

Brent: ‘De moeilijkste periode is vooral wanneer de jongeren naar het middelbaar gaan. Dan blijven enkel nog de echte lezers naar de bib komen.’

Zijn bepaalde boeken extra populair in Rode?

Naomi: ‘De plaatselijke dingen scoren altijd goed. Denk maar aan Het dienstmeisje van Degrelle, waarvan het verhaal zich voor een groot deel in Rode afspeelt. Of de boeken van misdaadauteur Patrick De Bruyn, die ook in onze regio woont.’

Eddy: ‘Het boek over de geschiedenis van Rode blijft een topper. We hebben hier twee exemplaren, die regelmatig uitgeleend zijn.’

Naomi: ‘Dat moet ook het boek zijn waaruit het vaakst gekopieerd wordt.’ (lacht)

Sofie: ‘We proberen altijd de vinger aan de pols te houden. Als er nieuwe boeken uitkomen of als er plots nieuwe hypes opduiken, zoals de reeks van De zeven zussen, zorgen we ervoor dat we meteen mee zijn. Dat werkt in beide richtingen, want soms zijn het de lezers die ons tips komen geven.’

Naomi: ‘Toen we begonnen met de uitbouw van onze Franstalige collectie hebben we veel gehad aan de interactie met de Franstalige lezers. Ik las wel af en toe een Frans boek, maar had toch niet dezelfde kennis als over het Nederlandstalige aanbod. Nu krijgen we regelmatig positieve feedback van onze Franstalige romanlezers. Ook vanuit de omliggende gemeenten komen Franstaligen naar onze bib, omdat we zo’n ruim aanbod hebben. Hetzelfde geldt voor strips. Daarvoor komen ze ook van Halle of Beersel naar hier.’

Brent: ‘Dat is voor mij het grote voordeel van die bemande uitleenbalie: onze interactie met de lezers is bijzonder groot.’

Organiseren jullie nog andere activiteiten?

Sofie: ‘In samenwerking met de Boekenstoet, GC de Boesdaalhoeve en dienstencentrum De Boomgaard organiseren we Spelen in het Nederlands. Dan lees ik eerst een verhaaltje voor en we doen vervolgens activiteiten die verband houden met dat verhaal. Op woensdag hebben we ook onze voorleesnamiddagen, doorgaans twee keer per maand.’

Eddy: ‘In het najaar zetten we opnieuw een aantal informaticaworkshops op het programma. We mikken altijd op beginners. Onze infosessie over tablets hebben we zes keer moeten herhalen, omdat de belangstelling zo groot was.’

Brent: ‘Dat was toen ook midden in de tablethype. Iedereen had een tablet gekregen van de kleinkinderen, maar niemand kon ermee werken.’ (lacht)

En de Molenbeek, hebben jullie daar al last van gehad?

Eddy: ‘De bibliotheek is al twee keer serieus onder water gelopen. De eerste keer stond het water tientallen centimeters hoog, tot boven de stopcontacten.’

Brent: ‘De tweede keer was het minder ernstig, maar we kregen toch een paar centimeter water en modder binnen.’

Eddy: ‘Als we nieuwe meubels plaatsen, staan die ook allemaal op wieltjes. Omdat er hier al water binnengekomen is, zijn we op alles voorbereid.’

 

Tekst: Heidi Wauters
Foto: © Tine De Wilde
Uit: buurten september 2020