Plan Samenleven

De Vlaamse overheid ondersteunt met het Plan Samenleven de lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand tekenden in op acties vanuit het Plan Samenleven.

In Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem werkt vzw 'de Rand' via zijn gemeenschapscentra acties uit in het kader van Plan Samenleven. De centra krijgen hiervoor financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.

Op welke acties zetten we in?

Brug leggen naar onderwijs

Met deze actie proberen we een brug te slaan tussen maatschappelijk kwetsbare gezinnen, het onderwijs en de gemeenschap (verenigingen, de gemeente…).

Via een brugfiguur informeren we bijvoorbeeld gezinnen over het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Hiervoor werken we samen met vzw PIN (Partners in Integratie).

(c) David Legrève
(c) David Legrève

Oefenkansen Nederlands

Het Nederlands is in de Vlaamse Rand de taal die mensen met elkaar verbindt. We willen met deze actie nog meer inzetten op oefenkansen Nederlands.

We nodigen anderstaligen uit om op informele momenten en in een veilige omgeving de Nederlandse taal te oefenen. Van het bijwonen van een voorstelling tot een praatje maken tijdens Café Combinne.

Kinderen en jongeren in contact brengen met sport

Samen sporten is een ideale manier om vrienden te maken en is gezond en fijn op zich. Met deze actie willen we kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met sport.

Dit doen we door drempels te verlagen en ervoor te zorgen dat ieder kind kan deelnemen aan het bestaande aanbod in de gemeente. Aanvullend organiseren we laagdrempelige sportactiviteiten.

(c) Nele D'herde
(c) Nele D'herde

Kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur

Iedereen kan plezier beleven aan culturele activiteiten. Cultuur is ook een belangrijk middel om de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen te bevorderen. Bovendien kan het ook een interessant middel zijn om Nederlands te oefenen.

We proberen drempels te verlagen en kinderen en jongeren toe te leiden naar culturele activiteiten. Van het bijwonen van voorstellingen tot deelnemen aan creatieve workshops.