Praktische informatie

Nog enkele spelregels op een rij

 • Let op: De inschrijvingen worden chronologisch behandeld. Gelieve het inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen. Je kan dit formulier of een kopie ervan bezorgen aan nele.dherde@derand.be.
 • Aantal leerlingen: omdat je in juni waarschijnlijk het exact aantal leerlingen van het volgend schooljaar nog niet kent, vragen wij bij het aantal leerlingen bij benadering te vermelden.
 • Als er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen, informeer de Boesdaalhoeve dan onmiddellijk. De toegangsprijzen worden zo laag mogelijk gehouden. Als het opgegeven aantal kinderen bij reservatie fors afwijkt ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen, worden deze kosten aangerekend aan de school. Opdat dit echter niet uit de hand zou lopen, behouden we ons het recht voor om onbezette zetels aan te rekenen als die meer dan 10% van het bestelde aantal uitmaken.
 • De toegangsprijs per leerling staat vermeld bij elk van de activiteiten in deze brochure. Het is niet nodig vooraf of de dag van de voorstelling te betalen. De betaling gebeurt achteraf, nadat wij een factuur hebben opgestuurd. Enkel het aantal aanwezig leerlingen wordt aangerekend (tenzij het verschil meer dan 10% bedraagt). Begeleidende leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij. Scholen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen, moeten toch hun ingeschreven leerlingen betalen.
 • Annulering: Wij aanvaarden geen opties. In september worden met de gezelschappen contracten opgemaakt, waardoor ook wij niet meer kunnen annuleren. Hou dus rekening met verlofdagen, pedagogische studiedagen, schoolreizen en andere activiteiten. Eventuele annulering kan enkel in overleg met de jeugdprogrammator en moet minstens 2 maand voor de voorstelling gebeuren. Bij onrechtmatige annulering wordt het volledig inschrijvingsgeld gefactureerd.
 • Wij dringen aan op een stipte aanwezigheid (liefst 15 minuten voor aanvang van de voorstelling en 10 minuten voor aanvang van de workshop), zodat iedereen rustig zijn plaats kan innemen. Laatkomers krijgen onder geen beding toegang tot de zaal/het lokaal.
 • Je bent verplicht om voor zowel voorstellingen als workshops te reserveren met bijgevoegd reservatieformulier. De school ontvangt voor aanvang van het nieuwe schooljaar een brief met bevestiging van alle reservaties.
 • Het is verboden drank, eetwaren of snoep mee te nemen in de zalen.
 • Roken is enkel op de binnenkoer of buiten het centrum toegelaten.
 • Gsm's worden uitgeschakeld voor aanvang van de voorstelling/workshop.
 • Rolstoelgebruikers kunnen probleemloos alle voorstellingen bijwonen. Deuren en toiletten zijn aangepast. Gelieve dit op voorhand te melden aan de Boesdaalhoeve.
 • De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het rustige verloop van de voorstelling/workshop.

  Tijdens de voorstelling: Hou bij de reservatie rekening met een voldoende aantal begeleiders. Om een ordelijk verloop van de voorstelling te verzekeren, vragen we de begeleiders om plaats te nemen tussen de leerlingen en ook actief mee te werken bij het plaatsen van de leerlingen in de zaal.

  Tijdens de workshops: Om een vlot verloop van de workshops te garanderen, vragen we de voortdurende aanwezigheid van de klasleerkrachten in de ruimte waar de workshop plaatsvindt. Bovendien durven we tevens een positieve, actieve deelname te verwachten om zo ondersteunend te werken naast de externe docent.
 • Om theaterbezoek zo zinvol mogelijk te maken, streven wij ernaar om de school voor iedere voorstelling begeleidende documentatie te bezorgen. Voor de meeste voorstellingen is een degelijke voorbereiding noodzakelijk. Wij bezorgen de lesmap minstens drie weken voor de opvoering.
 • Om de geprogrammeerde voorstelling/workshop grondig te kunnen evalueren, vragen wij om het evaluatieformulier van de voorstelling of workshop in te vullen en terug te sturen.