Gemeenschapskrant

Kindergemeenteraad al voor tweede schooljaar op rij betrokken bij het beleid

21/04/23

In 2021 ontstond de kindergemeenteraad in Sint-Genesius-Rode. Hier kan de jongere generatie aangeven wat ze wel en niet wil in de gemeente. ‘Ze luisteren naar onze ideeën en sommige worden ook realiteit’, zegt kinderburgemeester Diego Delacroix.

Kindergemeenteraad Rode
© Tine De Wilde

Vanuit iedere basisschool in Sint-Genesius-Rode vertrekt een groepje zesdejaars richting het gemeentehuis in de Dorpsstraat. Dit gebeurt zes keer per jaar. In de raadszaal op de eerste verdieping mogen ze plaatsnemen in de zitjes die normaal zijn voorbehouden voor de echte gemeenteraadsleden. Terwijl hun medeleerlingen hun boterhammen eten en zich uitleven op de speelplaats, denken zij na hoe ze van Sint-Genesius-Rode een nog aangenamere plek voor kinderen kunnen maken.

‘In andere gemeenten bestaat er al langer een kindergemeenteraad. Vanuit de jeugddienst hebben we besloten om dit ook te doen’, zegt Katrien Bautmans, diensthoofd jeugd- en sportdienst in Sint-Genesius-Rode. ‘Via de kindergemeenteraad willen we te weten komen wat de kinderen willen. Wat kunnen wij als gemeente voor hen betekenen? Wat kunnen wij hen aanbieden? Hun ideeën helpen om onze originaliteit te voeden. Inspraak vinden we enorm belangrijk. Want het is niet omdat wij als jeugddienst iets leuk vinden, dat de kinderen dat ook zo zien. Terwijl het voor hen is dat we initiatieven op poten zetten. Via de kindergemeenteraad kunnen we ook ons aanbod bekend maken in de scholen. We bereiken de schoolgaande jeugd in Sint-Genesius-Rode nu beter.’

Verkiezingen op school

In de kindergemeenteraad zetelen een twintigtal kinderen. Zij worden niet lukraak gekozen. ‘Iedere leerling van het vijfde leerjaar kan zich kandidaat stellen en stelt zijn ideeën en visie voor, gevolgd door een stemming die duidelijk moet maken welke leerlingen een school mag afvaardigen’, verduidelijkt Bautmans. ‘Aan het einde van het schooljaar wordt de kindergemeenteraad geïnstalleerd, om dan in september meteen van start te gaan.’

Binnen de schoot van de gemeenteraad wordt de kinderburgemeester verkozen. Vorig jaar mocht Ambre Lecloux van gemeenteschool Wauterbos zich de allereerste kinderburgemeester noemen. Diego Delacroix uit het Onze-Lieve-Vrouwinstituut is haar opvolger dit schooljaar. ‘Wij komen daar niet tussen’, verzekert Bautmans. Op zijn tricolore lintje na is er ook weinig verschil merkbaar met de andere leerlingen tijdens de zitting. Diego zit gewoon tussen de andere kinderen.

De kinderburgemeester leidt ook de debatten niet. Die taak is weggelegd voor Katrien Bautmans, die het Nederlands en Frans afwisselt en bijgestaan wordt door twee tolkende collega’s. Voor de zitting van februari had ze alvast een goed gevuld programma uitgewerkt. Met als eerste punt op de agenda de bespreking van de voorbije kerstmarkt. Dat er 1.500 kerstballen boven het dorpsplein hingen, was een idee dat vanuit de kindergemeenteraad was gegroeid. Eén van de raadsleden is voor de volgende editie eerder voorstander van één grote kerstbal per klas. Andere verkozenen lanceren ook voorstellen. En ook de kinderburgemeester mengt zich in de debatten. ‘Een kraam in een chalet waar de kinderen met ballen blikken kunnen omverwerpen, dat lijkt me wel wat. Of een schietkraam’, zegt de kinderburgemeester.

Elk voorstel wordt genoteerd. ‘Er komen veel goeie ideeën vanuit de kindergemeenteraad. We leggen de kinderen wel uit dat niet alle voorstellen haalbaar zijn. Bij de vraag om het tweedaagse festival On The R(h)ode Again af te sluiten met vuurwerk, heb ik geantwoord dat zo’n vuurwerk best veel kost en ook niet zo goed is voor het dierenwelzijn. Toch zijn er veel voorstellen die het wel halen. De Halloweentocht van vorig jaar bijvoorbeeld. Het was de kindergemeenteraad die het concept uitwerkte en de locatie uitkoos. Het is belangrijk dat de raadsleden hun voorstellen ook zien gebeuren. We willen hen niet het gevoel geven dat ze hun tijd zomaar ergens insteken. Ideeën uitwerken op maat van een gemeente als Sint-Genesius-Rode, dat is de uitdaging. En als die ideeën uit de schoot van de kindergemeenteraad komen, dan zijn ze gedragen.’

‘Ze luisteren naar ons’

De raadsleden zijn enthousiast. ‘Het is fijn dat er naar ons geluisterd wordt. We kunnen aangeven wat we zelf willen’, zegt Fleur Dewit, één van de verkozenen van de school Wauterbos. ‘Bij evenementen en feesten in Sint-Genesius-Rode denken we na wat er beter kan voor een volgende editie. Maar het is niet zo dat wij alles alleen beslissen. We polsen naar de mening van de andere leerlingen in onze school. Dat doen we via een vragenlijst. En de resultaten daarvan brengen we dan mee naar een volgende zitting. Of ik later ook echt de politiek in wil gaan? Dat denk ik niet. Al vind ik het wel leuk om mee over dingen te beslissen.’

Voor kinderburgemeester Diego Delacroix is de kindergemeenteraad misschien een opstapje naar meer. Al is Diego daar zelf nog niet mee bezig. ‘Ik zou later misschien politicus willen zijn. Nu vind ik het via de kindergemeenteraad vooral goed dat we als kind gehoord worden. Ze luisteren naar onze ideeën en sommige worden ook realiteit. Ik vond het een fijne ervaring om tijdens de verkiezing mijn ideeën te kunnen voorstellen. Een van mijn voorstellen was een kartwedstrijd met alle scholen. Dat zou echt leuk zijn. Ik pleit er ook voor om weer een grote glijbaan in het zwembad te voorzien. Ik vind het ook belangrijk om te weten wat de andere leerlingen van mijn school willen. In de week voor de kindergemeenteraad gaan we daarvoor langs in de klassen.’

Dat de kindergemeenteraad de leerlingen over de verschillende scholen en gemeenschappen doet samenwerken, is een extra troef. ‘We laten de raadsleden nadenken hoe ze kunnen goeddoen voor iedereen’, zegt Bautmans. ‘Op die manier krijgen ze een beter inzicht in elkaar. Vanuit de jeugddienst werken we zoveel mogelijk school- en taaloverschrijdend. De sportdagen organiseren we al jaar en dag voor de vijf scholen samen. Voor de buitenspeeldag kiezen we telkens een ander schooldomein uit, waar alle Rodense leerlingen naartoe kunnen komen.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Tine De Wilde
Uit: buurten april 2023

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant

  Zenuwcentrum voor erfgoed

  03/04/24

  De Vlaamse erkenning van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)Erfgoed Brabantse Kouters is een feit. Schepenen, ambtenaren, vrijwilligers en erfgoedverenigingen maakten kennis met de geplande projecten rond de thema’s landschap, bouwkunde en archeologie. De ambitie is groot, net als het afgelegde traject.

 • Gemeenschapskrant

  Ronde van Rode: Op wandel met Pierre-Yves Bouvy

  03/04/24

  Nieuwe ogen, oude beelden

  Pierre-Yves Bouvy is de drijvende kracht achter de website rodevroeger.be en de bijhorende QR-codes in het straatbeeld. Hij gaat ook graag op stap met zijn metaaldetector, onder andere om een tachtig jaar oud mysterie op te lossen.

 • Gemeenschapskrant

  Peter Stiens

  03/04/24

  De stuurgroep van GC de Boesdaalhoeve laat het gemeenschapscentrum bruisen. Wie zijn de leden ervan en waarom doen ze graag wat ze doen? Deze maand is Peter Stiens aan de beurt.